LET'S GET SERIOUS!

De website www.how2spendit.nl en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door V.O.F. How 2 Spend It („H2SI”) en Stichting Finance for Women (“FFW”). We spreken in dit document ook wel over wij of we als we deze organisaties bedoelen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je bezoek aan en het gebruik van deze websites, als ook op de via of op deze websites aan je ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Door je bezoek en gebruik van deze websites ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiks-voorwaarden. H2SI/FFW wijst je erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. We adviseren je om geregeld te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 juli 2016.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We zorgen er natuurlijk en in alle redelijkheid voor dat de informatie op deze websites en de inhoud juist en actueel zijn, maar we garanderen niet dat de websites en/of informatie vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de websites en/of informatie actueel, compleet of accuraat zijn.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze websites en/of informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van fouten, gebreken, malware en virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de websites en/of informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van H2SI/FFW.

We zijn ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Onze Website bevat links naar externe internetpagina’s. H2SI/FFW is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze websites. Ons Privacystatement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van je op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. We kunnen natuurlijk niet alles en iedereen in de gaten houden ;)

Beeldrechten

Wij hebben het recht om foto’s van evenementen en bijeenkomsten te publiceren op de website of op andere plekken. Door goedkeuring van deze algemene voorwaarden, geef je H2SI/FFW toestemming om de tijdens evenementen en bijeenkomsten gemaakte foto’s te publiceren. En bovendien: dit is dé kans om ontdekt te worden!

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij H2SI/FFW.

Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van H2SI/FFW. Je kunt ons bereiken via info@how2spendit.nl.