Where lifestyle meets finance
Wat Is Box 3
Belasting | Box 3

Belasting: Wat is Box 3?

Box 3 is de box met je spaarcenten, beleggingen en tweede huizen. Ondanks het feit dat je er belasting over moet betalen, is het toch fijn als je deze box goedgevuld hebt. Wat moet je dan precies invullen en betalen? We zochten het voor je uit.

Wat valt er allemaal in box 3?

In box 3 valt het vermogen dat je had op 1 januari van het jaar van je aangifte. Je kunt hierbij denken aan:

  • spaargeld;
  • beleggingen (niet zijnde box 2);
  • spaarpolissen (niet zijnde box 1, zoals kapitaalverzekering eigen woning);
  • tweede woning;
  • jouw aandeel in het vermogen van de VVE.

Je mag dit vermogen verminderen met o.a. de schulden die je privé hebt, zoals een krediet, roodstand, lening, studieschuld (ontstaan na 1-9-2015) of belastingschuld.

Verder lezen: Belastingaangifte: zelf doen of uitbesteden?

Hoeveel belasting moet je betalen?

Over het algemeen zeggen we altijd dat je hier 1,2% belasting over moet betalen. De Belastingdienst gaat namelijk uit van een gemiddeld rendement op je vermogen van 4%, waar je vervolgens 30% belasting over betaald. Omgerekend kom je dan uit op die 1,2%.

In de berekening neem je overigens niet alleen het vermogen van jou en je fiscale partner mee. Ook het vermogen van je minderjarige kinderen moet je hier in meenemen, dus het heeft geen zin om je spaarcenten op hun rekening te zetten om minder belasting te hoeven betalen.

Gelukkig hoef je niet over het gehele bedrag belasting te betalen. Er is een zogenaamd heffingsvrij vermogen dat je er ook nog af mag halen. In 2016 bedraagt dit EUR 24.437,- voor een alleenstaande en EUR 48.874,- als je een fiscaal partner hebt. Boven deze bedragen ga je dus 1,2% betalen.

Verder lezen: Hoe werkt inkomstenbelasting?

Voorbeeld: Je bent alleenstaand en hebt EUR 100.000 spaargeld en een lening van EUR 15.000,-. Je hebt dat een vermogen van EUR 85.000,-. Daar haal je het heffingsvrij vermogen van af EUR 60.563,- en vermenigvuldigt dat met 1,2%. Je betaalt dat EUR 726,76 aan vermogensbelasting in box 3.

Box 3 is de laatste box in je aangifte. Als het goed is, staat je vermogen al (grotendeels) ingevuld in je aangifte door de koppeling die de Belastingdienst met de banken heeft. Kijk het even goed na. Succes met het doen van je aangifte en als je vragen hebt, kun je ze hier altijd even kosteloos en anoniem aan onze experts stellen.

Reageer