Where lifestyle meets finance
Concurrentiebeding
Werk | concurrentiebeding

Concurrentiebeding: weet waar je aan begint

Na een spannende sollicitatieprocedure is het dan eindelijk rond: je bent aangenomen en krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden! De onderhandelingen beginnen, waarbij de aandacht vaak uitgaat naar arbeidsvoorwaarden zoals het salaris en het aantal vakantiedagen. Een eventueel concurrentiebeding wordt vaak afgedaan als een "standaardbepaling" en vergeten in de onderhandelingen. Gezien de vergaande gevolgen van een concurrentiebeding, is het echter verstandig om te weten welke verplichtingen je aangaat en waar je recht op hebt.

Wat hieronder staat over een concurrentiebeding geldt ook voor een relatiebeding. 

Niet snel geldig in tijdelijke arbeidsovereenkomst 

Allereerst is het maar de vraag of het concurrentiebeding wel rechtsgeldig is. Sinds 1 januari 2015 mag een concurrentiebeding alleen opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag dit niet meer. Een uitzondering geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, wanneer uit de bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt, dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hier is niet snel sprake van. 

Als er geen motivering is opgenomen in het concurrentiebeding, geldt het concurrentiebeding niet. Als de werkgever onvoldoende belang heeft voor het concurrentiebeding, kun je bij de rechter proberen het beding gedeeltelijk of in het geheel te vernietigen.

Schriftelijkheidsvereiste

Een concurrentiebeding moet schriftelijk overeen gekomen worden. Het is bijvoorbeeld niet voldoende als het concurrentiebeding is opgenomen in een personeelshandboek of reglement dat op jou van toepassing is. Ook bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst, is jouw schriftelijke instemming met het concurrentiebeding opnieuw nodig. Als dit ontbreekt, is het concurrentiebeding niet geldig. 

Boetebeding

Het komt vaak voor dat er een (forse) boete staat op het overtreden van het concurrentiebeding. Een boetebeding moet echter aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. Bovendien is het mogelijk om de rechter te verzoeken om de boete te matigen. Als je geconfronteerd wordt met een ex-werkgever die stelt dat je boetes verschuldigd bent, is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

Concurrentiebeding te ruim (geworden)

Soms is het concurrentiebeding te ruim, waardoor het niet mogelijk is om je er aan te houden. Zijn er (zeer) ruime beperkingen in tijd, gebied en werkzaamheden in het concurrentiebeding opgenomen? Bijvoorbeeld dat je ‘wereldwijd’ ‘gedurende 5 jaar’ ‘op geen enkele wijze mag werken voor een marketing bedrijf’’, dan kunnen deze beperkingen worden gematigd door te onderhandelen met je (oud-) werkgever of, als dat niet werkt, aan de rechter voorgelegd worden.

Is je functie of de activiteiten van jouw werkgever - nadat je het concurrentiebeding hebt ondertekend - ingrijpend veranderd en is het concurrentiebeding hierdoor zwaarder gaan drukken? Mogelijk kan het concurrentiebeding dan niet meer in stand blijven. 

De werkgever handelt ernstig verwijtbaar of nalatig

Tot slot geldt dat jouw werkgever je niet kan houden aan het concurrentiebeding als jouw arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. 

Gebonden aan een concurrentiebeding: wat nu?

Ben je een geldig concurrentiebeding overeengekomen en staat dit een nieuw dienstverband in de weg? De eerste stap is dan om met jouw (oud-) werkgever in gesprek te gaan om te kijken of het concurrentiebeding beperkt kan worden of omgezet kan worden in een relatiebeding. 

Lukt dit niet, dan zit er niets anders op dan je tot de rechter te wenden. Deze kan het beding vernietigen of beperken en zelfs jouw ex-werkgever veroordelen tot het betalen van een vergoeding gedurende de tijd dat je gehouden wordt aan het concurrentiebeding. Om dergelijke conflicten te vermijden blijft het devies: "bezint eer je begint (aan het concurrentiebeding)".

Reageer