Let's get serious!

Deze Disclaimer is van toepassing op de website van How 2 Spend It.

In deze Disclaimer wordt met ‘We’, ‘Wij’ of ‘Onze’ How 2 Spend It bedoeld. 

De website

How 2 Spend It zet zich in om jou een goed beeld te geven van de mogelijkheden om jouw financiële positie te verbeteren. Alle informatie die je op onze website, in video’s, blogposts en op social media kanalen kunt vinden, is erop gericht om jouw financiële vaardigheden te verbeteren en is een weergave van ideeën en mogelijkheden. De informatie geeft uitdrukkelijk geen garantie voor het verbeteren van jouw financiële vaardigheden en/of het behalen van financiële resultaten. Of je resultaat behaalt is dus afhankelijk van jezelf. Alle financiële tips en antwoorden op vragen van bezoekers zijn bedoeld om jou als bezoeker op weg te helpen. Aan deze tips en antwoorden kun je geen rechten ontlenen. De informatie op onze website is geen financieel advies. Maak voor financieel advies een afspraak bij een financieel adviseur.

Op onze website zijn regelmatig blogposts van derden te vinden. De informatie in deze blogposts reflecteert de mening en/of ideeën van deze derden en niet noodzakelijk die van ons.

Omdat ook wij niet perfect zijn, maken wij soms fouten. Daarom is alle inhoud op onze websites, blogposts en social media kanalen onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van zulke fouten.

Intellectuele eigendom

How 2 Spend It schrijft eigen teksten en maakt eigen beelden, waar wij rechthebbende van zijn. Soms maken we ook gebruik van werk van anderen. Wij nemen dan een licentie af. Zoals gezegd, vind je op deze website ook teksten en afbeeldingen van onze gastbloggers. Omdat wij niet altijd de rechthebbende zijn, kunnen we je niet zomaar toestemming geven om de beelden of teksten te gebruiken. Wil je graag een beeld en/of tekst overnemen, stuur dan eerst een e-mail naar: info@how2spendit.nl.  

De Budgettool

De Budgettool app is een hulpmiddel waarmee je kunt bijhouden waaraan jij je geld uitgeeft. Je kunt je inkomsten en uitgaven noteren en doelen stellen waarvoor jij wilt sparen. Het gebruik van de Budgettool app geeft geen garantie dat jouw financiële situatie verbetert of dat gestelde spaardoelen door jou behaald zullen worden. Het behalen van je spaardoelen laten wij aan jou over. Daarom hebben wij bijvoorbeeld geen inzicht in door jou ingevoerde gegevens. 

Vraag de Expert

Op onze website kun je een vraag stellen aan een expert. De expert zal jouw vraag kort beantwoorden om je op weg te helpen. Je kunt dit advies niet als een volledig en/of persoonlijk financieel advies beschouwen. Experts zijn derden die met ons samenwerken. Het advies dat je van de expert ontvangt weerspiegelt niet onze mening en/of visie. 

Notice & Take Down

Opmerkingen en reacties die je op ons platform kunt vinden zijn (mede) afkomstig van derden en kunnen helaas niet altijd door ons gecontroleerd worden. De inhoud van deze opmerkingen en reacties reflecteert niet de mening van How 2 Spend It. Kom je op How 2 Spend It een tekst of beeld tegen waarvan je denkt dat deze onrechtmatig is, stuur dan een e-mail naar info@how2spendit.nl. Zet in je e-mail tenminste de volgende gegevens: 

  • een link naar de tekst of het beeld dat volgens jou onrechtmatig is;
  • jouw eigen naam- en adresgegevens;
  • de gegevens van de vermeend rechthebbende.  

Algemene Voorwaarden 

Wanneer je een account aanmaakt op onze website of wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden vind je hier.