Where lifestyle meets finance
Eigenwoningforfair
Eigenwoningforfait | belasting

Eigenwoningforfait: wat is dat eigenlijk?

Je komt het wellicht tegen bij het doen van de belastingaangifte: het eigenwoningforfait. Klinkt best ingewikkeld, maar wat is het precies?

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is niets anders dan een fiscale bijtelling, bestemd voor mensen die een eigen koopwoning hebben. Heb je een eigen woning? Dan vindt de wet dat je hier woongenot (woonplezier, een dak boven je hoofd) uit haalt en wordt dit gezien als inkomsten. Bij de aangifte van je inkomstenbelasting moet je daarom een bepaald bedrag optellen bij je inkomsten uit box 1 (inkomen en woning). We laten je verderop in dit artikel een voorbeeld van een berekening zien.

Hoe wordt het eigenwoningforfait berekend?

Het eigenwoningforfait wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van je woning. WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde wordt vastgesteld door de gemeente en krijg je jaarlijks opgestuurd met je aanslag gemeentebelastingen.

De belastingdienst heeft vervolgens percentages gekoppeld aan de WOZ-waarde om de hoogte van het eigenwoningforfait te berekenen. Grote kans dat de WOZ-waarde van je woning tussen de €75.000,- en €1.050.000,- ligt. In dit geval is bepaald dat het eigenwoningforfait 0,75% bedraagt (gebaseerd op de gegevens van 2016). Heeft je woning een WOZ-waarde van bijvoorbeeld €300.000,-? De fiscale bijtelling voor het eigenwoningforfait komt in dit geval uit op 0,75 x €300.000,- = €2.250,-. Dit bedrag moet je dus optellen bij je inkomen in box 1.

Verhuizen en het eigenwoningforfait

Verhuis je midden in het jaar naar een koopwoning of verhuis je juist van een koopwoning naar een huurwoning? In dat geval is bepaald dat je alleen eigenwoningforfait berekent over de periode dat je in de koopwoning hebt gewoond. De datum die je bij de gemeente aangeeft als wijzigingsda-tum, is hierbij leidend.

Reageer