Where lifestyle meets finance
Erfenis
Erfenis | Notaris

Hoera! Een erfenis. Of toch niet?

Een erfenis krijgen klinkt alsof het iets is waar je altijd beter van wordt. Maar dat is helaas niet altijd zo. Een erfenis (ook wel nalatenschap genoemd) bestaat uit bezittingen maar ook uit schulden. De schulden kunnen bestaan uit leningen maar ook uit een woning waar meer hypotheek op zit dan de woning waard is. De woning staat dan "onder water".  Als er weinig of geen bezittingen of spaargeld in de erfenis zit, kan de erfenis dus heel nadelig voor je uitpakken.

Bij de oude wet aanvaardde je al een erfenis wanneer je iets van persoonlijke spullen meenam van de overleden persoon. Gelukkig is dit nu veranderd. Toch is voorzichtigheid nog steeds nodig. 

Drie keuzes

Wanneer je een erfenis krijgt ben je niet verplicht deze te aanvaarden. Je hebt 3 keuzes:

1. De erfenis zuiver aanvaarden:

Alleen wanneer je 100% zeker bent van de nalatenschap kan je deze zuiver aanvaarden. Je aanvaardt dan de erfenis met alle bezittingen en schulden die er zijn.

Belangrijk is wel om goed te onderzoeken of dit een juiste keuze is aangezien je niet meer op je beslissing kunt terugkomen. Ook niet wanneer er toch schulden blijken te zijn.

Alleen wanneer je onmogelijk van de schuld had kunnen weten kun je de kantonrechter vragen om het privé-vermogen alsnog tegen de schuldeisers van de erflater te beschermen.  Wanneer je een erfenis zuiver wilt aanvaarden, teken je bij de notaris een verklaring.

Verder lezen: Testament: wat is het en is het ook wat voor jou?

2. De erfenis verwerpen:

Dit gaat via een verklaring bij de rechtbank. De kosten bedragen op het moment van schrijven (december 2016) € 123,- voor het opmaken van de akte door een griffier (griffierecht).

Redenen om de erfenis te kunnen verwerpen zijn:

- De erfenis bevat meer schulden dan vermogen;

- je wilt niets te maken hebben met de erfenis;

- je hebt ruzie met de andere erfgenamen.

Wanneer je de erfenis verwerpt gaat de notaris nieuwe erfgenamen zoeken. Mocht er een testament aanwezig zijn dan gaat jouw erfdeel naar de andere erfgenamen uit het testament. Is er geen testament dan gaat jouw erfdeel naar de wettelijk erfgenamen na jou. Deze personen kunnen ook de erfenis verwerpen.

3. De erfenis beneficiair aanvaarden:

Dit is altijd aan te raden wanneer niet duidelijk is of de erfenis voordelig of onvoordelig voor je uitpakt. Je accepteert dan de erfenis alleen onder voorwaarde dat deze positief is. Je bent dan ook niet aansprakelijk met je eigen vermogen voor de schulden die na verrekening met het vermogen overblijven.

Een erfenis wordt beneficiair aanvaard door een verklaring af te leggen op de griffie van de rechtbank in de regio van de laatste woonplaats van de overledene. De kosten hiervoor bedragen op het moment van schrijven (december 2016) € 123,-. Wanneer je samen met meerdere erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaardt, betaal je samen één keer dit bedrag.

Ondanks dat de nieuwe wet betere bescherming biedt tegen schulden is het toch aan te raden om een erfenis beneficiair te aanvaarden.

De bescherming van de nieuwe wet geldt alleen wanneer je aan de voorwaarden voor de wettelijke bescherming hebt voldaan.

Verder lezen: Wie zijn mijn wettelijke erfgenamen?

Nog een aantal handige tips voor jou als erfgenaam

  • Maak een overzicht van de bezittingen en de schulden van de erfenis.
  • Zijn er kostbare bezittingen? Zorg dat deze in veiligheid worden gebracht zodat er niets mee kan gebeuren. 
  • Verkoop geen bezittingen van de overledene.
  • Neem geen geld op van de bankrekening van de overledene dus ook niet van een en/of rekening.
  • De wet geeft geen tijd aan waarbinnen je moet beslissen. Voor de afwikkeling van de erfenis is het wel noodzakelijk een keuze te maken

De drie belangrijkste wijzigingen nog even op een rijtje:

1) Vanaf 1 september betekent het leeghalen van de woning van de overledene niet dat de erfenis automatisch zuiver is aanvaard. Dit is pas wanneer er goederen worden verkocht of onttrokken aan de schuldeisers.

2) Wanneer je de erfenis hebt aanvaard en er blijkt een onverwachte schuld te zijn dan kun je de kantonrechter vragen om de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit moet wel binnen drie maanden na ontdekken van de schuld.

3) Als de nalatenschap al verdeeld is en er blijkt een onverwachte schuld ben je niet meer met je eigen vermogen hiervoor aansprakelijk. Wel moet je dan het geërfde terugbetalen. Ook dit moet binnen 3 maanden na ontdekken van de schuld gemeld worden bij de kantonrechter. 

Voor meer informatie over jouw specifieke situatie kun je het beste contact opnemen met een notaris. Voor advies over lopende polissen (die wellicht uitkeren nu de verzekerde is overleden) of wanneer er een  eigen woning en hypotheek van de overledene achterblijven kun je advies vragen aan een Financieel adviseur of Hypothecair Planner.

Reageer