Where lifestyle meets finance
Klopt Mijn Woz Waarde Wel
WOZ-waarde | Belasting

Klopt mijn WOZ-waarde wel?

Heb je de brief al binnen? Waarin staat wat de WOZ-waarde van je huis is. Misschien vraag je je af of die waarde wel klopt. En zo niet, wat kun je daaraan doen? How2SpendIt helpt je verder.

Eén keer per jaar, meestal in maart, ontvang je vanuit jouw gemeente de WOZ-beschikking: de brief waarop staat welke waarde de gemeente jouw woning (en eventuele grond en bijgebouwen) heeft toegekend op de peildatum. Vaak staat op deze brief ook gelijk hoeveel gemeentebelasting je mag betalen voor het lopende jaar. De peildatum is altijd 1 januari van het voorgaande jaar en deze waarde kan afwijken van de waarde die jij in gedachte had.

Verder lezen: Doe je voordeel met deze belastingtips

De WOZ-waarde is van invloed op de belastingen en heffingen die je verplicht bent te betalen aan de gemeente. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer je moet afdragen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het berekenen van het eigenwoningforfait. Het is dus van belang dat jouw WOZ-waarde reëel is om te hoge lasten te voorkomen.

Vind je dat de gemeente jouw WOZ-waarde te hoog heeft gewaardeerd? Hier kun je gelukkig bezwaar tegen indienen. Je moet hierbij wel snel zijn, want je bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de brief bij de gemeente binnen zijn. Gaat het je niet lukken om binnen deze termijn bezwaar te maken? Stuur dan een ‘pro-forma bezwaarschrift’. Hierin kun je vast aangeven dat je het niet eens bent met de beschikking. In dit bezwaarschrift moet je tevens kenbaar maken wanneer je de motivatie hiervoor wel kunt toesturen.

Maak je bezwaar, dan moet je in je motivatie wel kunnen aangeven welke WOZ-waarde volgens jou de juiste is. Je kunt je brief onderbouwen met bijvoorbeeld de mededeling dat jouw woning kleiner is dan de referentiepanden (woningen waarmee jouw huis is vergeleken), dat je last hebt van het verkeer nabij de woning of dat er sprake is van asbest.

Verder lezen: Energierekening omlaag met bijna 100 euro! Yes!

Na het versturen van je bezwaar moet je geduld hebben. De gemeente komt vanzelf bij je terug met een reactie op jouw motivatie. Word je in het gelijk gesteld? Dan kun je een herziene beschikking tegemoet zien. Moet je de aangifte inkomstenbelasting doen en heb je van de gemeente nog geen reactie ontvangen op je bezwaar? In dat geval moet je uitgaan van de WOZ-waarde die in de eerste beschikking heeft gestaan. Als je in het gelijk wordt gesteld kun je later bij de Belastingdienst je aanslag nog laten aanpassen.

Reageer