Where lifestyle meets finance
Wpy64 Bdb7 K
Hypotheek | Ondernemen

Heeft mijn ondernemerschap invloed op mijn hypotheekrenteaftrek?

Om jouw vraag te kunnen beantwoorden zullen we kort wat meer achtergrondinformatie geven bij jouw vraag. Het gaat hier namelijk om 2 dingen:

1. Recht op hypotheekrenteaftrek?

In Nederland kun je de betaalde rente die je betaalt over je hypotheek of de lening aftrekken van de belasting die je moet betalen in Box 1 (zie punt 2). Hier wordt de rente bedoeld die je hebt gebruikt voor zaken die te maken hebben met het aankopen van de woning waar je ook daadwerkelijk in woont. 

Het gaat dus om een woonhuis, niet om je kantoorpand.

Dat wil zeggen:

  • Het kopen van je eigen woning
  • Het verbouwen van je woning
  • Het afkopen van rechten van erfpacht (grond), opstal of beklemming
  • de eenmalige (financierings)kosten

Voor leningen die vanaf 2013 zijn afgesloten geldt zelfs dat er alleen aftrekmogelijkheden zijn als je ook daadwerkelijk aflost op de lening/hypotheek (dus niet bij de aflossingsvrije variant).

Recht op hypotheekrenteaftrek? Dan gaan we verder met het volgende.

2. Je hebt inkomen in Box 1

Het Nederlandse belastingstelsel kent 3 boxen (zie ook website Belastingdienst en zoek op 'Box' op onze site). Het inkomen dat je verdient (in loondienst en/of als ondernemer), valt onder Box 1. Afhankelijk wat voor onderneming je hebt, is dat loon (als je bijvoorbeeld een BV of een Stichting hebt waar je in loondienst bent) of ‘winst uit onderneming’ (als je bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt of een VOF). Je zou hier ook als freelancer inkomsten kunnen hebben. 

Belangrijk om je te beseffen is dat je belastingtarief in Box 1 is verdeeld in schijven:  

Tabel Belastingdienst

Tarieven 2016, Bron: www.belastingdienst.nl

Het kan dus zijn dat je eerst in loondienst meer verdiende dan dat je daarna met je bedrijf verdient. Of andersom: dat jouw inkomen behoorlijk is gestegen als ondernemer. Het kan dan zijn dat je in een hogere of lagere belastingschijf terecht komt. En dat heeft ook weer effect op je hypotheekrenteaftrek. 

In de berekening verminder je namelijk je inkomen met eventuele aftrekposten, de algemene heffingskorting en arbeidskorting. De hypotheekrenteaftrek is zo’n aftrekpost. Wat je over houdt, is de grondslag waarover wordt berekend hoeveel belasting je moet betalen over je inkomen (box 2 en 3 komen daar nog bij).  

Tip: hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost. Dit houdt in dat je dat in mindering mag brengen op je inkomen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Heb je als ondernemer een jaar met weinig inkomen? Vraag je boekhouder dan eens naar ‘middeling’. Dit kan er voor zorgen dat je je inkomen verdeelt over drie jaar, waardoor je mogelijk meer voordeel hebt van je aftrekpost.

Let op: de meeste mensen laten hun hypotheekrenteaftrek maandelijks terugbetalen. Als je gaat ondernemen, betaal je niet meer maandelijks je loonheffing. Het dan daarom zijn dat je aan het eind van het jaar moet terugbetalen, omdat je dan meer terug hebt gekregen middels je hypotheekrenteaftrek dan waar je recht op had. Kijk hier, zeker als startend ondernemer, goed naar!

3. Het antwoord

Je ziet dat er vele dingen meespelen in het geven van het juiste antwoord. Hypotheekrenteaftrek is in de basis afhankelijk van het soort lening en de bestemming van deze lening. Echter, je inkomen heeft ook effect op de uitwerking ervan. Als je gaat beginnen met een onderneming, of je hebt omzetschommelingen, is het daarom van belang dat je het effect op jouw privéfinanciën goed in de gaten houdt. Belastingen kunnen soms complex zijn. Zorg daarom dat je gebruik maakt van hulpbronnen, zoals de Belastingdienst, een financieel planner en/of ons expertteam waar je gratis je tips kunt inwinnen. 

Reageer