Where lifestyle meets finance
Liefde Werkvloer
Liefde | Werk | Rechten

Liefde op de werkvloer

Met en rondom Valentijnsdag hangt er romantiek in de lucht. Ook op de werkvloer, want een aanzienlijk deel van de geliefden ontmoet elkaar op het werk. Of een relatie op de werkvloer ook arbeidsrechtelijk door de beugel kan, hangt af van verschillende omstandigheden. In dit blog vertel ik je er meer over. Lees je mee? 

In beginsel heeft een werknemer recht op privacy en moet de werkgever het privéleven van zijn werknemers eerbiedigen. Er zijn natuurlijk situaties waarin een werkgever wel kan ingrijpen in de arbeidsrelatie en zelfs een ontslag gerechtvaardigd is. Hieronder wordt een aantal omstandigheden uiteengezet die de rechter meeneemt in zijn oordeel.

Verder lezen: Maakt liefde blut?

Wanneer een liefdesrelatie daadwerkelijk problemen oplevert op de werkvloer, dan kan het zijn dat een werkgever dit niet hoeft te accepteren. Bijvoorbeeld als er hevige onrust ontstaat, of wanneer spanningen in relationele sfeer worden meegenomen naar de werkplek. De werkgever wordt daarin gesteund wanneer hij duidelijk intern beleid hanteert, bijvoorbeeld in de vorm van een reglement waaruit duidelijke regels volgen in hoeverre liefde op de werkvloer wel of niet wordt geaccepteerd. 

Verhouding tussen collega's

Ook wordt gekeken in welke verhouding de collega's tot elkaar staan. Een rechter zal in de regel sneller in de arbeidsverhouding ingrijpen als de verliefde collega's in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan, bijvoorbeeld als de een leiding moet geven aan de ander. Ook speelt het een rol als de collega's elkaars werk moeten controleren.

Overplaatsing 

Een rechter zal sneller overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst als het een kleine onderneming met weinig personeel betreft. Bij een grote onderneming wordt immers meer verwacht van een werkgever, aangezien er dan doorgaans meer mogelijkheden bestaan om de tortelduifjes uit elkaar te houden door bijvoorbeeld een overplaatsing naar een andere afdeling of zelfs een andere vestiging. Van een kleine werkgever kan logischerwijs minder worden verlangd in dit opzicht. 

Verder lezen: 8 tips voor een budgetvriendelijke bruiloft

Uiteindelijk zal een belangenafweging plaatsvinden tussen het recht van de werknemer op zijn privéleven en de gevolgen die de affectieve relatie heeft voor de werkgever. De manier waarop de geliefden in verhouding tot elkaar staan en de mate waarin overplaatsing mogelijk is in de onderneming, zijn belangrijke omstandigheden die worden meegenomen in de beoordeling. De gouden tip is: maak van je hart geen moordkuil en bespreek het met je werkgever zodra er sprake is van een serieuze relatie met een collega.

Heb jij hier ervaringen mee? Laat het ons hieronder weten.


Door: Viola Zanetti

Reageer