Where lifestyle meets finance
Wat Doet Een Huurcommissie
Wonen | huren | Huurcommissie

Wat doet de Huurcommissie?

Toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen, huurde ik een fijn oud appartement van een nogal dominante huisbaas. Dat de huur iets aan de hoge kant was, nam ik voor lief. Zo blij was ik namelijk met ‘mijn’ eerste huisje en het feit dat ik eindelijk in de grote stad ging wonen. Op een bepaald moment ging ik steeds beter met mijn buurman om (hij is nu na 10 jaar de vader van mijn kinderen, maar dat terzijde) en ik hoorde van hem dat hij contact had opgenomen met de Huurcommissie, omdat hij het niet eens was met de huurprijs voor zijn woning. Dankzij deze commissie was hij fors minder geld gaan betalen voor zijn appartement. Ik besloot om ook een poging te wagen en met succes: ook mijn huur werd verlaagd. Zou de Huurcommissie ook iets voor jou kunnen betekenen?

Wat doet de Huurcommissie?

Laten we bij het begin beginnen en eerst eens wat meer vertellen over de Huurcommissie. Want wat is het precies? Deze commissie is een onderdeel van de Rijksoverheid en een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Het gaat hierbij om sociale verhuur en om particuliere verhuur, indien de huurder en verhuurder hier samen afspraken over hebben gemaakt. Komen de huurder en verhuurder samen niet uit een geschil? De Huurcommissie zal dan uiteindelijk een uitspraak doen die voor beide partijen bindend is.

Waar kan ik de Huurcommissie voor inschakelen?

Je kunt de commissie inschakelen voor de volgende vragen:

  • Als je het niet eens bent met de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging. 
  • Als je een huurverlaging wilt, omdat het aantal punten niet klopt. Of omdat je inkomen is gedaald, nadat je een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gekregen. 
  • Als je het niet eens bent met een huurverhoging na een woningverbetering waar jij als huurder geen toestemming voor hebt gegeven.
  • Als je een tijdelijke huurverlaging wilt, omdat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de woning. 
  • Als je het niet eens bent met het maandelijkse voorschot voor nutsvoorzieningen of wanneer je het niet eens bent met de jaarafrekening van de servicekosten en nutsvoorzieningen. 
  • Als je nog geen 6 maanden in de woning woont en je afvraagt wat een redelijke huurprijs is. 

Waar kan ik de Huurcommissie niet voor inschakelen?

Je kunt de Huurcommissie echter niet voor alles inschakelen. De Huurcommissie doet bijvoorbeeld geen uitspraken over woonboten, bedrijfsruimten en vakantiewoningen. 

Hoe schakel ik de Huurcommissie in?

Wil jij de Huurcommissie inschakelen? Op de website van de Huurcommissie kun je verschillende formulieren downloaden. Deze vul je vervolgens in en stuur je op. Als jouw verzoek goed is ontvangen door de Huurcommissie, ontvang je een ontvangstbevestiging. In deze brief staat ook dat je leges moet betalen. Dit bedrag is €25,-. Pas als je deze kosten hebt voldaan, wordt je verzoek verder in behandeling genomen. Wordt je uiteindelijk in het gelijk gesteld? Je krijgt de €25,- dan weer terug. 

Wil je meer weten over de Huurcommissie en het starten van een procedure? Bekijk dan hier de website

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie afkomstig van de website van de Huurcommissie. 

Reageer