Where lifestyle meets finance
Wet Dba
Ondernemen | DBA

Wat houdt de wet DBA in?

De oude, vertrouwde VAR-verklaring is passé en vanaf 1 juli 2018 komt daar de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) voor in de plaats. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe kun je daar als ondernemer rekening mee houden?

Waarom bestaat er zo’n wet?

Feitelijk is deze wet in het leven geroepen om ervoor zorg te dragen dat er geen ‘schijn-zelfstandigheid’ ontstaat. Stel, jij werkt als ZZP’er een jaar lang 4 dagen per week voor hetzelfde bedrijf in een algemene functie. Feitelijk ben je in loondienst, maar de werkgever draagt geen loonheffingen en -premies af en de arbeidsvoorwaarden (zoals bij ziekte of pensioen) zijn niet geregeld. Jij maakt dan op jouw beurt weer gebruik van bijvoorbeeld de starters- en ondernemersaftrek. Ook waren er veel mensen die ‘gedwongen’ ondernemer werden en dat is nou net niet de situatie die de overheid wilde laten ontstaan. 

Verder lezen: Hoe ga je als freelancer om met een steeds wisselende werkdruk?

Hoe werkt de wet DBA precies?

Voorheen vroeg je bij de Belastingdienst een VAR-verklaring aan, ofwel een Verklaring ArbeidsRelatie. In de wet DBA wordt er gewerkt met modelovereenkomsten, waarin je als opdrachtgever en opdrachtnemer samen de verantwoordelijkheid draagt voor de fiscale gevolgen wanneer er toch een arbeidsrelatie bestaat. Hoe het werkt, dat vind ik heel fijn uitgelegd staan in dit beeldende document.

Wat kan ik nu doen?

Het nieuwe kabinet gaat straks besluiten wat er precies gaat gebeuren met de wet DBA. Tot die tijd kun je natuurlijk al wel gewoon met de modelovereenkomsten werken. Zorg dat je met je ZZP’ers (of opdrachtgevers) hele duidelijke afspraken maakt om loondienst te voorkomen. Onzeker of er wel of geen sprake is van een loondienstbetrekking? Toets het dan op deze drie vragen:

1. Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid? Is de afspraak dat de ZZP’er het werk zelf moet doen en het dus niet door iemand anders mag laten doen zonder dat te overleggen?

2. Is er een gezagsverhouding tussen jullie? Bepaal jij hoe je opdrachtnemer de opdracht moet uitvoeren? Moeten jouw instructies worden gevolgd?

3. Betaal je loon?

Dit is het geval wanneer je meer betaalt dan alleen de vergoeding voor de gemaakte kosten.

Verder lezen: 10 gewoontes van self-made miljonairs

Alledrie de vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan is er sprake van een loondienstbetrekking. 

Ik ben wel even benieuwd: heb jij in je bedrijf te maken met de wet DBA? Hoe ga jij hier mee om? Wij hebben zelf al wel gewerkt met modelovereenkomsten, maar werken eigenlijk vooral met ZZP’ers die tijdelijk en zelfstandig een kort project doen. 

Reageer