Where lifestyle meets finance
Wat Is Een Anbi
Rechtsvorm | ANBI

Wat is een ANBI?

Je hebt op How 2 Spend It al over meerdere rechtsvormen kunnen lezen. Wist je dat jouw bedrijf ook een stichting kan zijn met een ANBI-status? Misschien niet de meest bekende en voor de hand liggende rechtsvorm, maar daarom niet minder onbelangrijk. In dit artikel geven we je daarom graag meer informatie over de ANBI.

Wat is een ANBI?

De afkorting ANBI staat voor ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90% moet inzetten voor het algemeen belang en zich niet mag inzetten voor individueel of particulier belang. Het maken van winst mag dan ook geen doel zijn van een ANBI. Wetenschappelijke en culturele instellingen kunnen de ANBI-status hebben, maar ook goede doelen of organisaties met een bepaalde levensbeschouwing. Donateurs kunnen een schenking doen aan de ANBI, dit kan hen een belastingvoordeel opleveren wanneer zij het als gift aanmerken in de belastingaangifte. Het grote voordeel voor de ANBI is dat deze niet verplicht is om erf-of schenkbelasting te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen belang. 

Wat zijn de voorwaarden voor de ANBI?

Een ANBI richt je niet zomaar op, je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Veel van deze voorwaarden moeten ook al zijn opgenomen in de statuten van je stichting. We hebben de voorwaarden op een rijtje gezet: 

> Het bedrijf zet zich voor minimaal 90% in voor het algemeen belang en heeft een actueel beleidsplan. In dit beleidsplan staat hoe de doelstelling van de ANBI wordt gerealiseerd. 

> Je hebt als ANBI geen winstoogmerk. Dit moet ook blijken uit je reglement of beleidsplan. 

> Alle personen die bij het bedrijf betrokken zijn, zijn integer en voldoen aan de integriteitseisen. 

> De bestuurders van de ANBI mogen niet over het vermogen van de ANBI beschikken alsof het hun eigen vermogen is. Het vermogen moet gescheiden zijn. 

> De onderneming mag een beperkt eigen vermogen hebben. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat redelijkerwijs nodig is voor het reilen en zeilen van de ANBI. 

> De beloning voor de bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding. Voor bestuurders die ook uitvoerend werk doen, geldt dit niet. Zij mogen hiervoor een beloning ontvangen. 

> De kosten en de bestedingen van het bedrijf zijn in balans. 

> Wordt de ANBI opgeheven? Je bent dan verplicht om het overgebleven bedrag te schenken aan een ANBI met een vergelijkbaar doel.

> De ANBI moet voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen en is verplicht om bepaalde gegevens op een website te publiceren. 

Wil je meer weten over de voorwaarden? Bekijk dan hier de website van de Belastingdienst.  

Wat zijn de voordelen van een ANBI? 

Zoals je hebt kunnen lezen, moet je aan aardig wat voorwaarden voldoen om een ANBI te mogen zijn. Laat je hierdoor niet afschrikken, want het hebben van een ANBI heeft ook zeker zijn voordelen:

> Een ANBI is ten eerste belastingtechnisch gezien interessant. De ANBI betaalt namelijk geen erfbelasting of schenkbelasting over ontvangen erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor het algemeen belang. En doet een ANBI zelf een schenking? De ontvanger hoeft in dat geval geen schenkbelasting te betalen. 

> Als ANBI heb je recht op een gedeeltelijke teruggaaf van de energiebelasting die een energieleverancier je in rekening brengt. 

> Personen of bedrijven die doneren aan een ANBI, mogen de giften aftrekken van de inkomsten-of vennootschapsbelasting. Dit maakt het voor hen aantrekkelijker om een ANBI te ondersteunen. 

> Heb je een culturele ANBI? Dat is voor donateurs extra aantrekkelijk, want in dat geval is er voor hen een extra giftenaftrek van toepassing. 

Wat zijn de nadelen van een ANBI?

> Het aanvragen van de ANBI-status kan een lang traject zijn. 

> Als je een ANBI hebt, ben je verplicht tot bepaalde administratieve taken en moet je bepaalde gegevens op internet publiceren. Dit neemt uiteraard tijd in beslag. 

> Als ANBI ben je echt voor 90% gebonden aan het algemeen belang. Je hebt dus geen tot weinig ruimte om daarbuiten iets te doen of organiseren. Projecten of initiatieven die gericht zijn op particulier of individueel belang, zijn uitgesloten.

Hoe richt ik een ANBI op?

Wil je een ANBI status voor jouw bedrijf aanvragen? Je kunt dit doen via de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst tref je hier een formulier voor aan. 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie afkomstig van www.belastingdienst.nl.

Reageer