Where lifestyle meets finance
Wat Is Een Bedrijfsarts
Ziek | bedrijfsarts

Wat is een bedrijfsarts?

Laatst sprak ik met een vriendin over het fenomeen ‘bedrijfsarts’. Want wat doet deze arts nou precies en is hij of zij in dienst van het bedrijf of juist niet? Hoogste tijd om eens wat antwoorden te vinden op deze vragen. Lees je mee?

Wat is een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts ondersteunt een werkgever bij het ziekteverzuim binnen het bedrijf. Hij of zij helpt het ziekteverzuim te voorkomen en stelt een verzuimbeleid op. En als er langdurig zieke werknemers zijn, dan is de bedrijfsarts de aangewezen persoon om deze zieken te begeleiden, zodat het werk weer kan worden hervat. Een bedrijfsarts is altijd onafhankelijk en heeft één doel voor ogen: ervoor zorgen dat de zieke werknemer beter wordt en weer aan het werk kan. Bedrijven zijn verplicht om met een bedrijfsarts samen te werken. Zij kunnen een arts via de arbodienst inschakelen of de hulp inroepen van een zelfstandig gevestigd geregistreerde bedrijfsarts. 

Wanneer naar de bedrijfsarts? 

Voor een griepje van een paar dagen zal je niet te maken krijgen met een bedrijfsarts. Ben je echter langer dan twee weken ziek of heeft je werkgever zijn twijfels bij je ziekmelding? In dat geval zal een bedrijfsarts contact met je opnemen en je uitnodigen voor een gesprek. Je bent altijd verplicht om naar dit gesprek toe te gaan. De bedrijfsarts stelt vervolgens een diagnose vast (dit mag een werkgever nooit zelf doen) en beslist wat er gedaan kan worden om jou, nu of op langere termijn, weer te laten re-integreren. Het besluit van de bedrijfsarts is altijd leidend, ook al heeft je huisarts of behandelend arts een andere mening. Ben jij het zelf ook niet eens met de uitspraak van de bedrijfsarts? In dat geval kun je dit in een schriftelijke verklaring aan je werkgever en de bedrijfsarts kenbaar maken. Het besluit kan dan, na overleg tussen de bedrijfsarts en jouw behandelend arts, worden herzien. 

Geheimhoudingsplicht

Een bedrijfsarts heeft zich altijd te houden aan geheimhoudingsplicht. Hij of zij mag hierbij geen medische informatie of persoonlijke informatie over jou aan je werkgever verschaffen, mits je hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geeft. De arts mag jouw werkgever wel informeren over aanpassingen die op werkvloer gedaan moeten worden, zodat jij weer aan de slag kunt. Overleg met een huisarts of een medisch specialist is ook alleen toegestaan wanneer jij hier als werknemer goedkeuring voor geeft. En wil je inzage in je medisch dossier? Je hebt er recht op om dit in te zien wanneer jij wilt. 

Heb jij weleens met een bedrijfsarts te maken gehad? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen!

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie afkomstig van arboportaal.nl.

Reageer