Where lifestyle meets finance
Stichting
Stichting | Ondernemen

Wat is een stichting?

Ben jij startende ondernemer en ga je een eigen bedrijf beginnen? Dan is het zeker goed om je eens in de verschillende rechtsvormen te verdiepen. Misschien is een stichting iets voor jou? We vertellen je er in dit artikel van alles over, lees snel verder!

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtsvorm die in eerste instantie niet is gericht op het maken van winst. Bij deze ondernemingsvorm draait het juist om het realiseren van een maatschappelijk of sociaal doel. Winst maken is wel toegestaan, maar deze moet dan ten goede komen van het sociale of maatschappelijke doel. De winst mag niet worden uitgekeerd aan de bestuurders of de oprichters van de stichting. Een stichting heeft een bestuur. Deze personen zijn vaak niet in loondienst (het kan wel), maar ontvangen een onkostenvergoeding. Een stichting mag overigens personeel aannemen.

Wat zijn de voordelen van een stichting?

> De stichting wordt gezien als een rechtspersoon. Dit betekent dat jij als ondernemer niet hoofdelijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden of een faillissement. Dit gaat echter niet op wanneer de schulden zijn ontstaan door een wanbeleid.

> Als je een stichting opricht zonder onderneming, betaal je geen vennootschapsbelasting. Heb je wel een stichting met een onderneming eraan gekoppeld? In dat geval kun je vaak gebruik maken van speciale aftrekposten.

> Je hebt geen startkapitaal nodig voor het oprichten van de stichting.

> Je kunt een stichting alleen of met meerdere personen oprichten.

Wat zijn de nadelen van een stichting?

> Je mag bij deze rechtsvorm geen winst aan jezelf uitkeren.

> De bestuurders en oprichters van een stichting zijn niet verzekerd voor sociale verzekeringen. Je kunt dit ondervangen door in loondienst te zijn van de stichting. Je betaalt dan via de loonheffing voor de sociale verzekeringen.

Hoe richt je een stichting op?

Een stichting richt je in twee stappen op. Allereerst ga je naar de notaris. Hier geef je aan dat je de stichting wilt oprichten en laat je in de statuten vastleggen wat de doelen van de stichting zijn. Daarnaast moet je het volgende in de statuten laten opnemen:

> De naam van de stichting. Je bent verplicht om het woord ‘stichting’ in je naam op te nemen.

> De vestigingsplaats van de stichting.

> Hoe worden de bestuurders van de stichting benoemd en hoe kunnen zij worden ontslagen?

> Hoe vindt de besluitvorming binnen de stichting plaats?

> Waar gebeurt er met het geld als de stichting wordt opgeheven?

Vervolgens moet je de stichting ook nog inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Is een stichting iets voor jou? Wij zijn heel erg benieuwd! Zou leuk zijn als je het ons laten weten in een reactie hieronder.

Reageer