Where lifestyle meets finance
Wat Is Wia
Arbeidsongeschikt

Wat is WIA?

Nederland kent een groot vangnet voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Er zijn bijvoorbeeld uitkeringen zoals de WIA, WAO en WAZ. Maar wat betekenen deze afkortingen precies? In dit artikel lichten we de WIA toe. Lees je mee?

WIA uitkering

De afkorting WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer of minder kunnen werken. Als je een baan hebt en ziek wordt, wordt je loon nog 2 jaar lang door je werkgever doorbetaald. Na die twee jaar kun je, mits je aan de voorwaarden voldoet, een WIA uitkering aanvragen. Deze uitkering vervangt de Ziektewet en wordt uitbetaald door het UWV.

Wat zijn de voorwaarden voor een WIA uitkering?

Om in aanmerking te komen voor deze uitkering, moet je uiteraard aan voorwaarden voldoen. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet:

> Je moet langer dan 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.

> Je kunt maximaal 65% van je laatst verdiende loon verdienen.

> Je hebt in de laatste twee jaren geprobeerd om weer aan het werk te gaan. Aan de hand van specifieke documenten betaalt het UWV of jij en je werkgever voldoende inzet hebben getoond voor een re-integratie. Heb je bijvoorbeeld ander werk aangeboden gekregen?

> Je was in dienst van een werkgever op het moment dat je ziek werd.

Welke soorten WIA uitkeringen zijn er?

De WIA uitkering is er in twee verschillende varianten:

> WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en je komt hiervoor in aanmerking als je voor minimaal 35% en maximaal 80% arbeidsongeschikt bent verklaard. Het percentage dat je nog wel kunt werken, staat in deze wet centraal. De WGA is ook voor bedoeld voor mensen die minimaal 80% arbeidsongeschikt zijn, maar die wel een goede kans op herstel hebben.

> IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering betaalt wanneer je voor minstens 80% arbeidsongeschikt bent en wanneer er weinig of geen kans is op herstel.

Wanneer vraag je WIA aan?

De WIA gaat pas in vanaf het moment dat je twee jaar of langer ziek bent. Je kunt de uitkering het beste aanvragen als je 21 maanden ziek bent. Dit moet je zelf doen bij het UWV, maar je kunt samen met je werkgever de benodigde documenten in orde maken. Het UWV neemt je aanvraag in behandeling en gaat na of je aan alle voorwaarden voldoet. Binnen acht weken krijg je een bericht terug.

Krijg je geen WIA uitkering?

Het kan zijn dat het UWV de aanvraag van de uitkering afkeurt. Je kunt in dit geval samen met je werkgever kijken wat er mogelijk is om toch weer aan het werk te gaan. Als dit niet lukt, dan mag je werkgever (als je minimaal twee jaar ziek bent) het dienstverband beëindigen en ben je dus aangewezen op een nieuwe baan of een uitkering, zoals een WW-uitkering of bijstanduitkering.

Bron: www.uwv.nl en www.rijksoverheid.nl.

Reageer