Where lifestyle meets finance
Wat Staat Er In Een Vennootschapscontract
Wat is een vennootschapscontract?

Wat staat er in een vennootschapscontract?

Dat je verschillende rechtsvormen voor je bedrijf kunt hebben, wist je vast wel. Eén van die vormen is een vennootschap onder firma, ook wel vof genoemd. Bij deze rechtsvorm zijn twee of meerdere personen eigenaar van een bedrijf. De zakenpartners zijn hierbij persoonlijk aansprakelijk voor een eventueel faillissement of voor schulden en kunnen hun gemaakte afspraken vastleggen in een vennootschapscontract.

Wat is een vennootschapscontract?

Het vennootschapscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen de vennoten van een vof. Het is niet verplicht om een dergelijk contract op te stellen, maar het is zeker raadzaam om dit wel te doen. Met het contract weet elke vennoot namelijk precies wat de afspraken zijn met betrekking tot bijvoorbeeld verantwoordelijkheden, taakverdeling, inbreng, financiën en ziekte. En mocht er onverhoopt een keer iets aan de hand zijn, dan dient het contract als leidraad bij het vinden van de juiste oplossing. Een vennootschapscontract kan onderhands of bij een notaris of juridisch adviseur worden opgesteld.

Wat staat er in een vennootschapscontract?

Je bent vrij om zelf de invulling van het contract te bepalen. Over het algemeen komen de volgende punten terug in een vennootschapscontract:

> De naam van de onderneming.

> De namen en de gegevens van de verschillende vennoten.

> De looptijd van de vennootschap: wanneer start deze en is er een eindtijd voor bepaald?

> Wat brengen de vennoten in als het gaat om kapitaal, arbeid en materiaal?

> Hoe ziet de taakverdeling er tussen de vennoten onderling uit? Wie is waar verantwoordelijk voor?

> Kunnen andere vennoten toetreden en zo ja, hoe?

> Wat zijn de afspraken bij ziekte of arbeidsongeschiktheid?

> Hoe kan het contract worden beëindigd? Gebeurt dat bijvoorbeeld standaard bij arbeidsongeschiktheid of kunnen er ook andere aanleidingen voor zijn?

> Wat gebeurt er wanneer twee of meerdere vennoten ruzie met elkaar hebben?

> Financiële zaken: hoe wordt de verdeling van winst en verlies geregeld?

> Tekenbevoegdheid van de vennoten: mag één vennoot zelfstandig contracten afsluiten of moet een andere vennoot (eventueel vanaf een bepaald bedrag) hier goedkeuring voor geven?

> Wat gebeurt er wanneer één van de vennoten komt te overlijden of besluit om te stoppen met de vof? Blijft de vof dan voortbestaan en zo ja, hoe?

Vennootschapscontract opstellen

Zoals we net al even aangaven, kun je er voor kiezen om zelf een contract op te stellen, of je kunt het contract laten opstellen door een notaris. Als je ervoor kiest om het contract zelf op te stellen, kun je op internet op zoek gaan naar voorbeeldcontracten. Laat je het contract door een notaris of juridisch adviseur opstellen? Kan natuurlijk ook een goede optie zijn, maar houd dan wel rekening met kosten.

Reageer