Where lifestyle meets finance

In 2013 zijn we gestart met een aantal projecten voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Toen Minister Bussemaker in maart 2013 zich uitsprak over de beperkte financiële zelfredzaamheid van vrouwen in Nederland (< 50% van alle Nederlandse vrouwen in financieel zelfredzaam), zijn wij gevraagd om het huidige aanbod aan te vullen met onze unieke aanpak. We spreken de doelgroep aan van vrouwen tussen 25 en 40 jaar, waarbij we de nadruk leggen op een online benadering, waardoor we met onze unieke aanpak het bestaande aanbod aanvullen. 

We hebben een aantal projecten gestart, zoals:

1. Vraag de Expert. We hebben experts vanuit het bedrijfsleven gevraagd om zich kosteloos beschikbaar te stellen voor korte, online vragen en hebben daar tools voor gebouwd. Hierdoor kunnen vrouwen nu kosteloos en anoniem hun vragen stellen via how2spendit.nl en is de drempel naar financiële antwoorden verlaagd.

2. SamenwoonApp. Het aantal samenwoners stijgt, maar vaak regelen zij niets tot onvoldoende op financieel en/of juridisch gebied voor de tijden dat het minder goed gaat. Met de SamenwoonApp hebben we deze informatie toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt. 

3. Financiële Detox Challenge. Het aantal vrouwen rond de 30 jaar is hoog te noemen, zo bleek ook uit het Viva Geldonderzoek. Uit eigen onderzoek bleek dat er rond dit onderwerp een groot taboe hangt, waardoor we er voor hebben gekozen om het probleem indirect aan te pakken. Je gaat nu daarom 6 weken met je financiën aan de slag op een leuke en inspirerende manier en wordt ondertussen geïnspireerd om ook je schulden aan te pakken. 

4.Finance & Me. Om goed geldgedrag te stimuleren, is het bij onze doelgroep belangrijk dat er met rolmodellen wordt gewerkt. We interviewen daarom regelmatig vrouwen in dit project.

Het totaal van de projecten zijn er op gericht om de doelgroep vrouwen op een inspirerende manier aan te spreken en te motiveren om met hun geldzaken aan de slag te gaan. We geloven dat daarvan uit een wens ontstaat om financieel zelfredzaam te zijn. De opdrachtgever is tevreden over onze werkzaamheden en heeft de termijn verlengd tot 2017.